+48 32 415 00 80

pv@ensol.pl
strona główna firmy: www.ensol.pl

GODZINY OTWARCIA

PN-PT 07:00 – 16:00

BGK_siedziba-aspect-ratio-618-360-921x537

Nabór wniosków o dofinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w Kredycie ekologicznym dla firm z sektora mikro, małych oraz średnich które prowadzą swoją działalność na terytorium Polski. 

Wymagania jakie trzeba spełnić w celu uzyskania dofinansowania:

  • potwierdzenie działania przedsiębiorstwa na terytorium Polski wpisem do odpowiedniego rejestru,
  • spełnić kryteria mikro-, małego, średniego przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem KE651/2014, small mid – cap, mid-cap,
  • posiadać zdolność kredytową

Nabór wniosków trwa: do 15 lipca 2024r. do godziny 16:00

Wsparciu będą podlegały wydatki które będą przeznaczone na: 

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych związanych z realizowanym projektem.

 Pula pieniężna przewidziana na dofinansowanie to 660 mln zł. Wsparcie finansowe jakie można otrzymać mieści się w przedziale od 15% do 80%
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji.

Szczegółowe informacje na stronie: KLIK

KONTAKT: mail: pv@ensol.pl ; tel kontaktowy: +48 797-745-389